Voornaam/First name

  Geboortedatum/Date of birth (bv 31 december 1980 > voer je in 1980-12-31)

  Paspoortnummer/passport number

  Straatnaam+huisnummer / Adress+house number

  Postcode/Zipcode

  Woonplaats/City

  Land/Country

  Telefoonnummer/Phone number

  Datum afspraak COVID-19 test (bv 31 december 2020 > voer je in 2020-12-31)

  Selecteer tijdstip (hoeft niet exact)

   6 totaal PCR testen,  1