Voornaam/First name

  Geboortedatum/Date of birth (bv 31 december 1980 > voer je in 31-12-1980)

  Paspoortnummer/passport number

  Straatnaam+huisnummer / Adress+house number

  Postcode/Zipcode

  Woonplaats/City

  Land/Country

  Telefoonnummer/Phone number


  Datum afspraak COVID-19 test (bv 31 januari 2021 > voer je in 31-01-2021)

  Selecteer tijdstip (hoeft niet exact)

   7 totaal PCR testen,  1